Müzelerde Ders Dönemi Başlıyor
 

Müzeler günümüzde eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine değil toplumsal belleğin bir tanığı olarak eğitim, çalışma ve haz amacıyla topluma ve toplumun gelişimine hizmet etmektedir. Bu bağlamda durağan, mekâna dayalı klasik müzecilik anlayışı yerini yaşantılardan yola çıkan çağdaş müzecilik anlayışına bırakmıştır. Artık müzeye maruz kalınmamakta, müze yaşanmaktadır.

Türkiye’de örnek çalışmaları ile pek çok müzenin kuruluşuna öncülük etmiş, yol göstermiş olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da hayata geçirilen müze projeleri ile özellikle Türkiye’de yeni yeni uygulanmaya başlanan modern müzecilik anlayışının öncü uygulamalarını gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu uygulamalar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan müzeler; yalnızca seyredilen değil, paylaşılan, öğrenmeye ve halkın katılımına açık, süreli sergiler, etkinlikler, toplantılar, konferanslar, atölye ve eğitim çalışmaları ile müzelerin canlılığını her zaman koruyan kurumlar olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi müzeleri için yaşantıya dayalı eğitim planları oluşturulmuştur.

Yaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olarak müzelerin, yaşantılara dayalı etkin kullanımını içeren müzede eğitim,  bir tarih şehri olan Bursa’mız için ihtiyaç duyulan bir alandır. Bilimsel çalışmaların ışığında ve ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan “Drama ile Dersler Müzede” projesinin amacı anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ders içi kazanımlarını yaratıcı drama yöntemiyle müzede gerçekleştirerek; öğrenme, düşünme, sorgulama, gözlem ve uygulama süreçlerinin birlikte olduğu aktif bir öğrenme ortamı olarak müzelerin kullanılmasını sağlamaktır.

Öğretmenler Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 13 müze için bursamuze.com adresinden  randevu talebinde bulunabilecek. Okul dışı öğrenme ortamı olarak müzelerimiz öğrencilerin eğitim hayatına "Drama ile Dersler Müzede" projesi ile yeni dönemde de katkı koymaya devam edecek.