Yükleniyor...

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzesi

Anasayfa / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzesi

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzesi

TOPHANE SANAT OKULU MÜZESİ

Hamidiye Sınai Mektebi

Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı

Günümüzün Sanat Okulu Müzesi Hamam, II. Bayezid’in Sadrazamı ve Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın oğlu olan İbrahim Paşa tarafından 1485’ten önce yaptırılmıştır.

Tarihi hamamın 1563, 1569, 1620, 1642 yıllarında muhtelif kısımları onarılmış olsa da 1960’lı yıllarda harap ve bir kısmı yıkık durumda yalnızlığa bırakılmıştır. Zamanında Alman Alfons’a satılan bu tarihi hamamın tapusu 1979 yılında yeniden millileştirilmiştir. 1980 yılında onarımı için bakanlıktan bir milyon lira kaynak ayrılan yapının, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından soyunmalık kubbesi, yıkılan kuzey duvarı ve diğer kısımları tamamlanarak onarılmıştır.

Bugün okul müzesi olarak hizmet veren bu tarihi hamam, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne kazandırılmıştır.

1869 yılından bugüne...

Eğitim Anılarım Biriktiren Bir Okulun Müzesi

Bu günkü ismiyle Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak bilinen Sanat Okulu, 1869 yılında Islahhane olarak açılmıştı. Daha sonra öğrenci sayısının artması ve buna paralel olarak okulun gelişmesiyle ismi 1903 yılında Hamidiye Sınai Mektebi olarak değiştirilmişti. Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra okul, sadece Bursa’ya değil civar illere de hizmet ettiğinden Bölge (Mıntıka) Sanat Okulu olarak anılmaya başlamıştı. Artan nüfusun da etkisiyle Bursa’da ikinci bir Sanat Enstitüsü’nün kurulması kararlaştırılmış; 1947 yılında Yeniyol’da II. Erkek Sanat Enstitüsü açılmıştı.

Bölge Sanat Okulu’nun adı da I. Erkek Sanat Enstitüsü olarak değiştirilmişti.1952 yılında çıkarılan bir kanunla bu iki sanat enstitüsü birleştirilmiş ve Bursa Erkek Sanat Enstitüsü adını almıştı.1974 yılında okulun adı Bursa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olmuştu.1974-1975 öğretim yılında Yeniyol’daki bölüm bağımsız bir okul halini almıştı. Böylece Bursa’da iki Endüstri Meslek Lisesi olmuş; bu okula Tophane Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Yeniyol’daki okula da “Yeniyol Endüstri Meslek Lisesi” adları verilmişt. Günümüzde Yeniyol Endüstri Meslek lisesi Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi adını taşıyor.

Islahaneden, Sınai Mektebine, Bölge Sanat Okulundan, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine

Bursa, Osmanlı İmparatorluğuna baş şehirlik yapmış tarihi ve çok önemli bir şehrimizdir. Bugünkü Bursa sinesinde birçok kültür müesseselerini barındırmaktadır. Bu kültür müesseselerinden Erkek Sanat Enstitüsü, şeref dolu bir maziye sahiptir. Bu okul memleket endüstrisine kapasitesi içinde bilgili, sağlam karakterli elemanlar yetiştirmek için var kuvveti ile çalışmaktadır.

1869 yılında Bursa Valisi rahmetli Hacı izzet Paşa tarafından açılan Enstitümüz bugün 141 yaşındadır. Tesisinden bugüne kadar birçok değişikliklerden sonra genişlemiş, İlerlemiş ve bugünkü oldukça mütekâmil halini almıştır. Enstitümüz 1961-1962 öğretim yılında 70 öğretmen ve 1000 öğrenciye yakın bir kadro ile öğretime başlamıştır.

Bugün Enstitümüzde Tesviye, Demir, Döküm, Model, Ağaç işleri, Motor,  Elektrik ve Galvanoplâsti olmâk üzere 8 çeşit atölye vardır. Enstitümüzün merkezi faaliyetinden başka kendisine bağlı çeşitli 5 gezici köy demirciliği ve marangozluğu kursları da Bursa’nın muhtelif ilçelerindeki köylerinde Halk Eğitimini başarılı bir tarzda uygulamaktadır. Bu kurslara 90 kursiyer devam etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının Çalışma Bakanlığı ile müştereken açtıkları Halk Eğitim kurslarından Elektrik ve Oksijen kaynakçılığı ile Elektrik enstalâsyonu kursları da Enstitümüzde geceleri faaliyette bulunmakta ve bu kurslara 44 öğrenci devam etmektedir.

Halk Eğitim kurslarından başka Enstitümüz bünyesinde bir de Akşam Tekniker Okulu makine bölümü mevcuttur. Bu okulumuzun halen 18 öğretmeni ve 123 öğrencisi vardır.Akşam Tekniker Okulumuz 1957- 1958 öğretim yılında faaliyete başlamış ve bugün dördüncü yılını idrak etmiştir.

Müzeler Toplumun Hafızasıdır

Bu müzede Bursa’nın eğitim hayatında çok önemli olan ve dünden bugüne neslini eğitimli bir geleceğe taşımak için kendisini sürekli yetiştiren bir okulun hafızasını bulacaksınız. Tüm yaşanmışlıkların sergilendiği panolarından, atölyelerinde kullanılmış makinelerine kadar gelecek kuşaklara aktarılacak asırlık bir hafıza canlı tutuluyor.

Eğitim Tarihimizin Aynasına Bakacaksınız

Bu müze sadece adını taşıdığı okulun müzesi değil. Bu müze, aynı zamanda eğitim tarihimizin de bir aynasıdır. Bu müze; 1869 yılında yetimler için açılan ıslahathane zamanlarıyla Osmanlı son dönemlerine, savaş dönemlerinin eğitime yansımalarına, yokluklar içinde neslin eğitimi için gecesini gündüz kılan eğitim sevdalılarına , beraberinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim yaklaşımlarına ve günümüz eğitim penceresine uzanan soluksuz izleyeceğiniz asırlık anılar manzumesidir.

Öğrencilik Ortak Yaşanmışlığımızda

Osmanlı döneminde Hamidiye Sanayi Mektebi olarak bilinen Tophane Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi’nin tarihini yansıtan müze sizleri dönemler arası yolculuğa davet ediyor. Ait olduğu okulun gelişimini ve tarihi sürecinde yaşadığı değişimleri izlerken, aynı zamanda tanımadığınız nice yaşamlarla tanışacaksınız. Ve her fotoğraf sizlere öğrenciliğinizden kesitler hatırlatacak.

Müze sergi alanları içinde, okulun tarihi gelişimini, siyah beyaz fotoğraflarda saklanmış öğrenci ve öğretmenlerini, öğrenirken üretilen ve okulda kalan endüstriyel parçaları bir arada buluyorsunuz. Baktığınız her köşede çocukların eğitim açlığını gidermek için çalışan öğretmenlerin, bilgiye aç çocukların sesleri saklı sanki...

İç İçe Buluşmuş İki Tarih Sizleri Bekliyor

Bir yanda adeta bir meslek fabrikası olan çok köklü bir okulun birikimlerini görecek, diğer taraftan 560 yıllık bir hamamın nasıl şenlendiğine ve müze olarak günümüze hizmet ettiğine şahitlik yapacaksınız.

Adres: Osmangazi Mahallesi, Hastayurdu Cad. No:2, 16040 Osmangazi/Bursa
Telefon: 0224 716 37 37