DUALI GÖMLEKLER SERGİSİ

Dualı gömlekler, İslamiyet öncesi Türklerden Selçuklu Devleti’ne, oradan da Osmanlı Devleti’ne kadar geçen süreçte farklılaşarak günümüze kadar ulaşmıştır. Dualı gömlekler, özellikle Osmanlı Padişahları tarafından sıklıkla giyilmiştir. Padişahlar bu gömlekleri, savaş meydanlarında, cülus törenlerinde veya önemli gün ve olaylarda kullanmışlardır. Savaşta galip gelmek, güç elde etmek, şifa bulmak ve nazardan korunmak amacıyla giyilen bu gömlekler üzerinde, âyet-i kerimeler, dualar, harf (vefk) ve rakamlar (cifr) bulunmaktadır. Harf ve rakamların işaret ettiği anlamların bir kısmının gizemi hala tam olarak çözülememiştir. Bu şifreler, Ameller niyetlere göredir, hadis-i şerifi fehvasınca; yapan, yazan, diken ve giyenin niyetlerinde gizli kalmıştır.Gömleklerdeki âyet, hadis ve dualar, giydiği kişiye manevî, moral ve motivasyon vermiş, neticesi de başarı ve zafer olmuştur. Zira moral, en büyük güçtür; asıl güç sahibi Allah’tır, yardım ve başarı da sadece O’ndan’dır.

         Peygamber Efendimiz için yazılmış ve şifasına inanılan, Kasîde-i Bürde’yle bezenmiş gömlekler, günümüze kadar gelmiş olup hala kullanmaktadır. Dua müminin silahıdır” buyurmaktadır. Bu vahiy kültürüne sadık kalmak adına koleksiyonun ve serginin  adı ‘Dualı Gömlekler’ dir.


28 Haziran- 3Temmuz tarihlerinde ‘Dualı Gömlekler’ sergisi Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesinde izlenime açık olacaktır.
Açılış
Yer: Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi
Tarih: 28 Haziran Salı 2022
Saat: 14.00