HİCRİ 7. YY. EL YAZMALARI SERGİSİ

           İstanbul Sultanahmet Vakfı işbirliği ile hazırlanan Hicri 7.yy El Yazmaları Sergisi’nde; dönem âlimlerinin dünyanın çeşitli bölgelerinde koruma altında olan bazı eserlerinin fotoğrafları, Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde 9 Aralık Perşembe günü izlenime açılmıştır.

Hicri 7. yy da telif edilen eserler kendinden sonraki dönemlerde yazılacak eserlere kaynaklık etmesi açısından önem arz etmektedir. Öyle ki bu yüzyılda yaşayan; Fahreddin Er-Razi, İbn Kesir, Muhyiddin İbnul Arabi, Celaleddin Er-Rumi, Sadreddin Konevi, Sadi Şirazi, Nasireddin Et-Tusi, El Cezeri, Yakut El Mustasimi ve daha birçok âlimimizin eserleri bilim tarihinde büyük bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu âlimler kendi alanlarındaki en üstün ilmi metinleri ortaya çıkarmışlardır.

Bu çalışmalar; biyografik araştırmaları, Kur’an ve Kur’an ilimleri, Hadis ve Hadis Terminolojisi, Fıkıh ve Fıkıh Ususlü, Arapça, İlm-i Kelam, Tasavvuf, Mantık, Felsefe, Doğa Bilimleri, Edebiyat, sanat ve Beşeri Bilimler gibi farklı alanlara ilişkin ilmi çalışmaları içermektedir.