Yükleniyor...

Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi

Anasayfa / Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi

blog

Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi

MURADİYE MEDRESESİ

Muradiye Medresesi, Sultan II. Murad tarafından 15. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Muradiye Camii ile beraber düzenlenen 1430 tarihli vakfiyesi, bugün vakıflar genel müdürlüğü arşivinde yer almaktadır. Muradiye Külliyesi’ni oluşturan yapılar topluluğunun önemli bir parçası olan medrese, Türk İslam coğrafyasının  önemli eğitim kurumlarından birisi olarak bilinmektedir. Medresede, yüzyıllar boyunca birçok ilim adamı ders vermiş ve yetişmiştir. 

 

Muradiye Medresesi revaklı, açık avlulu ve tek eyvanlı Osmanlı erken dönem medrese plan tipine sahip olup, kare bir avlu etrafında sıralanmış, on dört öğrenci hücresi, iki ara ve bir büyük eyvandan oluşmaktadır. Avlunun ortasında, mermerden sekizgen bir havuz bulunmaktadır.  

 Farklı zamanlarda çeşitli gerekçelerle tamir ve onarımlara tabi tutulan yapıda Cumhuriyet sonrasında ilk önemli müdahale 1951 yılında gerçekleşmiştir. Bu onarımdan sonra uzun yıllar Verem Savaş Dispanseri ve Kanser Erken Tanı Merkezi olarak sağlık hizmetlerinde kullanılmıştır. 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Külliye ile birlikte kapsamlı bir restorasyona tabi tutularak 2017 yılında uygulama çalışmaları tamamlanan yap,  2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

Müze İçeriği

Muradiye medresesi restorasyondan sonra, yeniden işlevlendirilerek Kuran ve el yazmaları müzesi olarak 18 Ocak 2019  tarihinde hizmete açılmıştır. Büyükşehir belediyesi tarafından Bursa ya kazandırılan müze, konusu itibari ile Türkiye’de bu anlamda önemli  örnekler arasında sayılmaktadır. Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesinde odalar ve revak tamamen sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Üzeri kapatılan avluya  ise etkinlik ve atölye alanı olarak yeniden işlev kazandırılmıştır.  Medreseye giriş, sağ odadan başlanmak üzere sırası ile 10. odaya kadar, Kur’an -ı Kerim’in ilk nazil olduğu zamandan günümüze Kur’anın yazılışındaki aşamalar, hat sanatı yoluyla kronolojik olarak izlenmektedir. Hat sanatıyla beraber diğer islam kitap sanatları arasında yer alan cilt ,tezhip, minyatür ve ebru sanatı ile ilgili örneklerin yanında, bu kitap sanatlarının yapım aşamalarını gösteren kısa video çekimlerine de yer verilmiştir. Medreseye girişin tam karşı cephesinde yeralan ana eyvanda ise 18. Yy dan kalan Hüdavendigar  (1.Murad) sanduka örtüsü ve Bursa’da medfun olan diğer sultan isimlerinin yazılı olduğu levhalar sergilenmektedir.

Adres: Muradiye Mahallesi Prof. Dr. Halil İnalcık Sok. 16050 Osmangazi/Bursa
Telefon : 0 224 716 37 32
Ziyaret Saatleri:  09.00-17.00