Yükleniyor...

Sultan I. Murad Hüdavendigar Külliyesi

Anasayfa / Sultan I. Murad Hüdavendigar Külliyesi

Sultan I. Murad Hüdavendigar Külliyesi

I. Murad Hüdavendigar tarafından 1363 - 1366 yılarında, Bursa'nın batısına hâkim tepeye inşa ettirilen külliyede; cami, türbe, medrese, imaret, çeşme ve hamam yer almaktadır. Roma ve Bizanslılar döneminden beri Bursa'nın kaplıca ve şifa merkezi olan Çekirge Semti'ndedir.

I.MURAD HÜDAVENDİGÂR

Sultan Murad 1359 yılında, babası Orhan Gazi'nin ölümünden sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir. Halk arasında Anadolu'da daha çok "Gazi Hünkâr" ya da Hüdavendigâr, Balkanlar'da ise daha çok 'Sultan Murad' olarak anılmıştır. Gençliğini Bursa'daki medreselerde ilim adamları arasında, daha sonraki yılları ise sınır boylarında ve harp meydanlarında geçirmiştir.

Hiç durmadan Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye seferler yapan Sultan Murad, kardeşi Süleyman Paşa'nın Rumeli'de araladığı kapıyı sonuna değin açmıştır. 30 yıllık padişahlık döneminde 37 meydan savaşında bulunmuş ve hepsinde de galip gelmiştir.

Edirne, Sultan I. Murad döneminde ikinci başkent olarak kullanılmıştır. Oğlu Yıldırım Bayezid'e Germiyan Beyi'nin kızını almış, kendi kızını da Karamanoğlu'na vermiş; Anadolu'da barış ve huzuru sağlarken topraklarını da genişletmiştir. Osmanlı bayrağının renk ve şekil açısından tasarımı ve resmen kabulü bu dönemde olmuştur.

Osmanlı’nın ilk şehit sultanıdır. Kosova Muharebesi, Murad Hüdavendigar'ın son savaşı olmuştur. Sultan, savaş meydanında yaralılar arasında dolaşırken, Kral  Lazar’ın  damadı (bazı kaynaklara göre fedaisi) olan ve yaralılar arasında bulunan Sırp Miloş  Kopiloviç tarafından, 10 Ağustos 1389 tarihinde, 63 yaşında iken şehit edilmiştir. Sultan Murad'ın iç organları, şehit olduğu yere bir türbe yapılarak gömülmüştür. Bedeni ise Bursa'ya nakledilerek Çekirge’deki türbesine defnedilmiştir.

I. MURAD (HÜDAVENDİGÂR) TÜRBESİ

Yıldırım Bayezid tarafından miladi 1389 yılında inşa edilmiştir. Orhan Gazi'nin türbesinin planıyla aynıdır. 1854 yılındaki deprem sonucu türbenin tamamının yıkıldığı, sonradan temelleri üzerine bugünkü türbenin yapıldığı bilinmektedir.

Türbede, Sultan I. Murad'ın etrafı pirinç parmaklıklı sandukasının yanı sıra oğlu Şehzade Yakup (1364 - 1389), torunu Emir Süleyman (öl. 1410) ve Emir Süleyman'ın oğlu Orhan’ın (1395 - 1429) sandukaları bulunmaktadır. Diğer sandukaların kime ait olduğu bilinmemektedir.

I. MURAD (HÜDAVENDİGÂR) CAMİİ

Sultan I. Murad tarafından 1365-1366 tarihinde inşa ettirilmiştir. Türk İslam mimarisindeki tabhâneli-zaviyeli camilerindendir. Yapının alt katı cami, üst katı ise medrese olarak düzenlenerek fonksiyonellik açısından mimari yapısıyla farklı bir tarz uygulanmıştır. Camiye girildiğinde tek katlı bir yapı gibi algılanmaktadır. Üst katta bulunan medrese öğrencileri için yapılmış odalar, iç mekândan bakıldığında görünmemektedir. Camide uygulanan iki katlı revak uygulaması başka hiçbir camide yoktur.

I. MURAD (HÜDAVENDİGÂR) İMARETİ

Hüdavendigâr Camii'nin batısındadır. Duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloz taş ile örülüdür. Kapı üzerindeki kitabeye göre yapı, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından kapsamlı bir onarım görmüştür. Halen mevcudiyetini koruyan imaret, bu gün sosyal ve kültürel amaçlı merkez olarak kullanılmaktadır.

CIK CIK (GİR ÇIK) HAMAMI

Hüdavendigâr Camii'nin doğusundadır. Caminin üst katında yer alan medrese talebelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmıştır. Bekar hamamı niteliğinde olup Gir Çık Hamamı olarak anılan hamam daha sonra zaman içerisinde Cık Cık olarak ifade edilmeye başlanmıştır.

Adres: Hüdavendigar Mahallesi Hamam Caddesi Osmangazi/BURSA.

Açılış Saatleri:

Kış Dönemi: 08.00-18.00

Yaz Dönemi: 08.00-20.00