Keskin Miras Bursa Bıçağı Sergisi

Bursa’nın 700 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve geleneksel yöntemlerle yapılan Bursa Bıçağı, farklı sergileme teknikleri, dijital sanat enstelasyonlarıyla ziyaretçisiyle buluşuyor.

 

Bursa Bıçağı; 700 yıllık bir tarihe uzanan ve kökeni demirciliğe dayanan bir kültür mirasıdır.Bursa’da bıçakçılık Osmanlı Devletinin ilk yıllarında gelişmeye başlamış, şehir aldığı göçlerle bağrında nice ustalar yetiştirmiş ve köklü bir tarih yazmıştır. Özellikle 19.yüzyılın sonlarından itibaren kılıç yerine el maharetinin ve ustalığın ön plana çıktığı özel bıçak ve el aletleri imalatı daha çok önem kazanmıştır. 1913 yılında yapılan sanayi sayımında, tüm Hüdavendigar (Bursa) ilinde yüzün üzerinde bıçakçı dükkanı olduğu görülmüştür. Bursa, Osmanlı tarihindeki resmi kayıtlara göre; İstanbul’dan sonra en çok bıçakçı dükkanının olduğu ve en çok bıçak üreten şehir olmuştur.

Balkanlardan gelen göçlerle birbirinden maharetli bıçakçı ustaları bu zanaattın gelişmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır. Bursa’da yüzlerce yıl önceden beri var olan bıçakçılık mesleği, köklü ve yeri dolmaz bir kültüre dönüşmüştür.

Bursa Bıçağının en özgün özelliği keskin oluşudur. Bursa Bıçağı keskinliğini, çeliği kendine has yöntemle işlenmesi ile kazanır. Çeliğe sertlik kazandırma ve su verme aşaması çok önemlidir. Geleneksel yöntemle yapılan üretimde kestane kabuğu kömürüyle uygulanan sertlik ayarında tamamen ustalık ön plana çıkmaktadır. Bursa Bıçağı ön plana çıkaran bir diğer özelliği ise saplarının ardıç gibi az bulunan kıymetli ağaçlardan ve geyik, koç, manda gibi hayvanların boynuzlarından yapılmış olmasıdır. Bursa’nın somut olan ve olmayan değerlerinin korunması ve geleceğe aktarılması adına yapılan çalışmalardan biri de; Bursa Bıçağı’nın geliştirilmesi, markalaştırılması, usta-çırak ilişkisiyle ve geleneksel yöntemlerle yaşatılmasıdır.

 

Bursa Kent Müzesi’nin tarihi bıçak, kılıç, kama, hançer ve çakı koleksiyonuyla kurgulanan serginin açılışı 10.05.2023 tarihinde 16.00' da gerçekleştirilecektir. Bursa Bıçak Tasarım Yarışmalarına katılan ve farklı kategorilerde derece alan tasarım bıçakların da yer aldığı “Keskin Miras “ Sergisi 1 yıl boyunca Bursa Kent Müzesinde izlenime sunulacaktır.

Bunu Paylaş: