Yükleniyor...

Sultan Murad Hüdavendigar Külliyesi

Anasayfa / Sultan Murad Hüdavendigar Külliyesi

Sultan Murad Hüdavendigar Külliyesi

I. MURAD (HÜDAVENDİGÂR) İMARETİ

Hüdavendigâr Camii'nin batısındadır. Duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloz taş ile örülüdür. Kapı üzerindeki kitabeye göre yapı, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından kapsamlı bir onarım görmüştür. Halen mevcudiyetini koruyan imaret, bu gün sosyal ve kültürel amaçlı merkez olarak kullanılmaktadır.

CIK CIK (GİR ÇIK) HAMAMI

Hüdavendigâr Camii'nin doğusundadır. Caminin üst katında yer alan medrese talebelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmıştır. Bekar hamamı niteliğinde olup Gir Çık Hamamı olarak anılan hamam daha sonra zaman içerisinde Cık Cık olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Günümüzde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmektedir.

ÇEKİRGE SULTAN MEZARI

I. Murad Türbesi'nin önünde bulunan mezar, halk arasında Çekirge Sultan olarak anılan ve I. Murad döneminde yaşadığı ifade edilen meczup bir şahsa aittir. Semte adını vermesine karşın hakkında söylencelerden başka bilgi bulunmamaktadır.

I. MURAD HÜDAVENDİGÂR KÜLLİYESİ

I. Murad Hüdavendigâr tarafından 1363 - 1366 yılarında, Bursa'nın batısına hâkim tepeye inşa ettirilen külliyede; cami, türbe, medrese, imaret, çeşme ve hamam yer almaktadır. Roma ve Bizanslılar döneminden beri Bursa'nın kaplıca ve şifa merkezi olan Çekirge Semti'ndedir.

I. MURAD HÜDAVENDİGÂR

Babası : Orhan Gazi

Annesi : Nilüfer Hatun

Doğumu : 1326

Vefatı : 1389 (Kosova)

Saltanatı : 1359-1389 (30 sene)

Sultan Murad 1359 yılında, babası Orhan Gazi'nin ölümünden sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir. Halk arasında Anadolu'da daha çok "Gazi Hünkâr" ya da Hüdavendigâr, Balkanlar'da ise daha çok 'Sultan Murad' olarak anılmıştır. Gençliğini Bursa'daki medreselerde ilim adamları arasında, daha sonraki yılları ise sınır boylarında ve harp meydanlarında geçirmiştir.

Hiç durmadan Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye seferler yapan Sultan Murad, kardeşi Süleyman Paşa'nın Rumeli'de araladığı kapıyı sonuna değin açmıştır. 30 yıllık padişahlık döneminde 37 meydan savaşında bulunmuş ve hepsinde de galip gelmiştir.

Edirne, Sultan I. Murad döneminde ikinci başkent olarak kullanılmıştır. Oğlu Yıldırım Bayezid'e Germiyan Beyi'nin kızını almış, kendi kızını da Karamanoğlu'na vermiş; Anadolu'da barış ve huzuru sağlarken topraklarını da genişletmiştir. Osmanlı bayrağının renk ve şekil açısından tasarımı ve resmen kabulü bu dönemde olmuştur.

Osmanlı’nın ilk şehit sultanıdır. Kosova Muharebesi, Murad Hüdavendigar'ın son savaşı olmuştur. Sultan, savaş meydanında yaralılar arasında dolaşırken, Kral  Lazar’ın  damadı (bazı kaynaklara göre fedaisi) olan ve yaralılar arasında bulunan Sırp Miloş  Kopiloviç tarafından, 10 Ağustos 1389 (Hicri 15 Şaban 791) tarihinde, 63 yaşında iken şehit edilmiştir. Sultan Murad'ın iç organları, şehit olduğu yere bir türbe yapılarak gömülmüştür. Bedeni ise Bursa'ya nakledilerek Çekirge’deki türbesine defnedilmiştir.

I. MURAD (HÜDAVENDİGÂR) CAMİİ

Sultan I. Murad tarafından 1365-1366 tarihinde (hicri 767) inşa ettirilmiştir. Türk İslam mimarisinin ters T plânlı (tabhâneli-zaviyeli) camilerindendir. Yapının alt katı cami, üst katı ise medrese olarak düzenlenerek fonksiyonellik açısından mimari yapısıyla farklı bir tarz uygulanmıştır. Camiye girildiğinde tek katlı bir yapı gibi algılanmaktadır. Üst katta bulunan medrese öğrencileri için yapılmış odalar, iç mekândan bakıldığında görünmemektedir. Camide uygulanan iki katlı revak uygulaması başka hiçbir camide yoktur.

I. MURAD (HÜDAVENDİGÂR) TÜRBESİ

Yıldırım Bayezid tarafından miladi 1389 yılında inşa edilmiştir. Orhan Gazi'nin türbesinin planıyla aynıdır. 1854 yılındaki deprem sonucu türbenin tamamının yıkıldığı, sonradan temelleri üzerine bugünkü türbenin yapıldığı bilinmektedir.

Türbede, Sultan I. Murad'ın etrafı pirinç parmaklıklı sandukasının yanı sıra oğlu Şehzade Yakup (1364 - 1389), torunu Emir Süleyman (öl. 1410), Emir Süleyman'ın oğlu Orhan (1395 - 1429) ve Sultan II. Bayezid'in oğlu Şehzade Mehmed'in (1476 - 1506) sandukaları bulunmaktadır. Toplam 8 sandukadan diğer üçünün kime ait olduğu bilinmemektedir.

Adres: Hüdavendigar Mahallesi Hamam Caddesi Osmangazi/BURSA.
Tel:0 224 222 24 26
Ziyaret Saatleri: 08:00-20:00