Yükleniyor...

Sultan Yıldırım Bayezid Külliyesi

Anasayfa / Sultan Yıldırım Bayezid Külliyesi

blog

Sultan Yıldırım Bayezid Külliyesi

YILDIRIM KÜLLİYESİ

YILDIRIM DARÜŞŞİFASI
1390-1394 yıllarında Yıldırım Bayezid tarafından meyilli bir arazi üzerine inşa edilen yapı bu özelliği ile dikkat çekicidir Külliyenin biraz uzağında kalan yapının revaklı bir avlu etrafında 21 odası, girişin sağ ve solunda iki mutfak, bir eczane, iki tabip odası ve ortada bir yemekhanesi vardır. Yapı Osmanlı'nın ilk hastanesi vasfım taşımaktadır. Dikdörtgen planlı olan yapı iki eyvanlı, revaklı avlusu ve etrafında sıralanmış odalar ile bir bütündür. Bahçenin iki tarafında 10'ar oda bulunmaktadır. Yapı içerisine kaplanan çiniler 1911 yılına değin varlığını korumuştur. Birçok kez tamir gören Darüşşifa uzun süre harabe olarak kalmış, yakın zamanda restore edilerek günümüzde göz hastanesi olarak hizmete sokulmuştur.

YILDIRIM HAMAMI
Külliye bünyesinde yaptırılan, ufak görünümlü olan yapı, moloz taşı ile inşa edilmiş olup bölümlerinin üzeri küçük kubbeler ile örtülüdür. 1605 ve 1671 yıllarında onarım gören yapı günümüzde şahıs malı olmakla birlikte depo ve değişik amaçlarda kullanılmaktadır.

YILDIRIM İMARETİ
Günümüzde mevcudiyetini koruyamayan imaret, şu anki ilköğretim okulunun bulunduğu alanda inşa edilmişti.

YILDIRIM SUYU
Akçağlayan Suyu olarak da adlandırılan su, Yıldırım Bayezid tarafından Uludağ eteklerinden alınarak teraziler ve kemerler vasıtasıyla öncelikle külliyesindeki yapılarına, ardından diğer külliye ve cami çeşmelerine akmakta idi. Hacı Seyfeddin Mahallesi'nde Kızık Çeşmesi, Beyazıt Cami önündeki Ak Çeşme gibi birçok çeşme bunlar arasındadır. Bu suyolu 1619, 1637, 1663, 1668, 1671  yıllarında   tamir edilmiştir.

 

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD

 

Saltanatı

: 1389-1403

Annesi

:Gülçiçek Hatun

Babası

:Murad Hüdavendigar

Doğumu

:1360

Ölümü

:8 Mart 1403

 

Sultan I. Bayezid harp meydanlarında göstermiş olduğu kahramanlıklardan ötürü 'Yıldırım' lakabını almıştır.Çocukluğu Bursa sarayında geçen Yıldırım Bayezid dönemin önemli ilim adamlarından aldığı derslerle her anlamda oldukça iyi yetişmiştir. Babası dillere destan bir düğün ile Germiyanoğlu'nun kızı ile evlendirmiştir. Kütahya'da valilik yapmış, Kosova'da şehit olan babası Murad Hüdavendigar'ın vasiyeti üzerine 1389 yılında 29 yaşında iken tahta oturmuştur.1402 yılında Timur ile giriştiği Ankara Savaşı'nı kaybetmiş, 7 ay 12 gün esir olarak Timur'un yanında kalan bu büyük Sultan, 43 yaşında 8 Mart 1403 yılında vefat etmiştir. Cenazesi oğlu Mehmed Çelebi tarafından Bursa'ya getirilerek, külliyesi içerisindeki türbesine defnedilmiştir. Geriye Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım Çelebi ve Fatma Sultan adındaki çocuklarını bırakmıştır.

YILDIRIM KÜLLİYESİ
Sultan Yıldırım Bayezid tarafından şehrin en doğusuna, bir anlamda şehre gelen ipek yoluna hâkim bir tepe üzerine kurulan külliye bütünlüğü içerisinde; câmi, medrese, hamam, imaret, han, ahır, kuyu ve darüşşifa yer almakta idi. Ancak vakfiyesinde iki adet medreseden bahsedilmektedir. Bugün sadece cami, türbe, hamam, medrese ve darüşşifa günümüze gelebilmiştir. Külliye, yapıldığı dönemde duvarlar ile çevrelenmiş, kuzey ve batı kısmında kapılar ile girişler sağlanmıştır.

YILDIRIM BÂYEZİD TÜRBESİ
Yıldırım Bâyezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi tarafından Rebiyülahır H. 809 / M. 1406 tarihinde mimar Hüseyin oğlu Ali'ye yaptırılmıştır. Türbede Yıldırım Bayezid (öl. 1402), Musa Çelebi (öl. 1413), İsa Çelebi (öl. 1410) ve iki kadına ait olmak üzere toplam beş adet sanduka vardır.

YILDIRIM MEDRESESİ
Külliye bütününde yaptırılmıştır.Dikdörtgen plan formunda revaklı bir avlu etrafında dizilmiş yirmi oda ve eyvan şeklinde açık bir dershaneden oluşur.Köşe odaları ikişer diğer odalar birer pencereli ve ocaklıdır.
Avlunun ortasında bir havuzu vardır. Ön cephe kesme taş, yanlar moloz taş ve tuğladandır. Günümüzde dispanser olarak hizmet vermektedir.