Yükleniyor...

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Anasayfa / Bursa Göç Tarihi Müzesi

Bursa Göç Tarihi Müzesi

FARKLI HİKÂYELERİN ŞEHRİ

Bursa Göç Tarihi Müzesi, Anadolu topraklarında tarih öncesi dönemlerden günümüze değin süren 'göç' olgusunu sunmaktadır. Göç’ün; genel manada insanların yaşamlarına yaptığı etki ve göç eden insanların göç ederken ya da ‘göçmen’ unvanını aldıktan sonra geride bıraktığı hikâyeleri doğrudan etkilediği muhakkaktır. Vatanlarını geride bırakıp yeni topraklarda yeni yurtlar arayan insanların ve yeni yaşamlarına alışma dönemleri sırasında elde edilen bilgi, belge ve malzemelerin Bursa özelinde ayrı bir önemi vardır.

KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA
Bursa Göç Tarihi Müzesi; Bursa’nın kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek, sosyo-kültürel hayatına katkıda bulunmak ve bunlardan daha da önemlisi, Bursa’da tarih öncesinden günümüze kadar var olan yoğun göç hareketlerini anlatmak ve farklı anlatımlarıyla her yaş grubundan her milletten ziyaretçilerin zihninde ‘’Göç’’ algısını tüm yönleri ile canlandırmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca teknolojinin çeşitli olanakları kullanılarak interaktif hale gelen müze ile özellikle göç yolculuklarının çilesine dair Balkan, Kırım ve Kafkasya’dan Bursa’ya yapılan göçlerin canlandırmalarına da yer verilmektedir.

Bursa' nın ilk köyü, Akçalar mevkiindeki Aktopraklık Höyüğündeki kazılar ile gün ışığına çıkmıştır. Köyün tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanır. 

''Göçenlerdi onlar; Girit'ten, Kırım' dan, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, bir yuva arayanlar.''  

BURSA’DAKİ İLK AYAK İZLERİ
Günümüze kadar birçok medeniyete, krallıklara ev sahipliği yapan kadim kent Bursa’daki ilk yaşam izleri binlerce yıl öncesine dayanır. Tarihi boyunca pek çok olaya, birbirinden farklı hayatlara tanık olan Bursa, bugün olduğu gibi geçmişte de göç alan gözde bir kent olmuştur. Bursa’nın tarihi boyunca aldığı göçleri ve bu göçlerin şehrin tarihi üzerindeki etkisinin tüm detayları Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde aktarılmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin son zamanları ile Cumhuriyet döneminde yapılan göçler; genellikle savaş, sürgün ve baskı politikaları sonucunda oluşmuş, Balkanlar başta olmak üzere Kafkaslardan ve Kırım’dan anayurda doğru yapılmıştır. göç tarihi ile ilgili bilgilere Bursa Göç Tarihi Müzesi’nden ulaşabilirsiniz.

KİMLER BURADA ?
Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde; binlerce yıl önce Bursa’da hayat sürmüş, şehre tarihi ve kültürel anlamda değer katmış birçok medeniyetin hikâyesine şahit olabilirsiniz. Homeros’un güçlü savaşçıları Misyalıları, ilk kez Antik Çağ yazarları Heredot ve Strabon’un isimlerini tarih sayfasında geçirdiği Bitinyalıları, Demir Çağı’ının en önemli temsilcilerinden olan Trakları ve daha nice medeniyetin izleri ile son dönem Bursa’sına her türlü katkıları olan değerli iş adamlarının özel eşyalarını burada görme imkânı bulabilirsiniz.

ESKİ ZAMANLAR, ZOR ZAMANLAR VE GÖÇ EDENLER
M.Ö. 8500’den başlamak suretiyle; Bursa’daki ilk yerleşmeler, Osmanlı Devleti öncesi Bursa, Osmanlı Devleti’nin Bursa’yı Fethi, Balkanlara uygulanan fütuhat hareketleri ve Balkanlara ilk gidiş ile bölge coğrafyasında yeni yerleşmeler müzenin ilk bölümlerini oluşturmaktadır.  Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan savaşlar, anlaşmalar ve olağanüstü koşullar sonrasında Balkan coğrafyasından anayurda yaşanan göç hareketleri dönemin koşullarıyla müzede anlatılmıştır. Yine 93 Harbi’nin bir sonucu olarak Kafkaslardan ve Kırım Bölgesi’nden, Anadolu’ya göç etmek zorunda bırakılan bölge halkının yaşadığı sosyo-psikolojik, demografik, ekonomik ve siyası sıkıntılar farklı temalar ile müzede anlatılmaya çalışılmıştır.

“BENİ DOĞDUĞUM TOPRAKLARDA ARARLARSA GİTTİLER DEYİN, ADIMIZI UNUTUN ARTIK MUHACİR DEYİN.”

         

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Doğu Girişi 2. Kat (Tekstil ve Sanayi Müzesi Üst Katı) Osmangazi / BURSA
Telefon: 0(224) 716 37 19 
Ziyaret Saatleri: 09:30-17:30