Sultan Yıldırım Bayezid Külliyesi

 • Sultan Yıldırım Bayezid tarafından şehrin en doğusuna, bir anlamda şehre gelen ipek yoluna hâkim bir tepe üzerine kurulan külliye bütünlüğü içerisinde; câmi, medrese, hamam, imaret, han, ve darüşşifa yer almakta idi. Ancak vakfiyesinde iki adet medreseden bahsedilmektedir. Bugün sadece cami, türbe, hamam, medrese ve darüşşifa günümüze gelebilmiştir.

  SULTAN YILDIRIM BAYEZİD

  Sultan I. Bayezid harp meydanlarında göstermiş olduğu kahramanlıklardan ötürü 'Yıldırım' lakabını almıştır. Çocukluğu Bursa sarayında geçen Yıldırım Bayezid dönemin önemli ilim adamlarından aldığı derslerle her anlamda oldukça iyi yetişmiştir. Babası dillere destan bir düğün ile Germiyanoğlu'nun kızı ile evlendirmiştir. Kütahya'da valilik yapmış, Kosova'da şehit olan babası Murad Hüdavendigar'ın vasiyeti üzerine 1389 yılında 29 yaşında iken tahta oturmuştur.1402 yılında Timur ile giriştiği Ankara Savaşı'nı kaybetmiş, 7 ay 12 gün esir olarak Timur'un yanında kalan bu büyük Sultan, 43 yaşında 8 Mart 1403 yılında vefat etmiştir. Cenazesi oğlu Mehmed Çelebi tarafından Bursa'ya getirilerek, külliyesi içerisindeki türbesine defnedilmiştir. Geriye Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım Çelebi ve Fatma Sultan adındaki çocuklarını bırakmıştır.

  YILDIRIM BÂYEZİD TÜRBESİ

  Yıldırım Bâyezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi tarafından Rebiyülahır H. 809 / M. 1406 tarihinde mimar Hüseyin oğlu Ali'ye yaptırılmıştır. Türbede Yıldırım Bayezid (öl. 1402), Musa Çelebi (öl. 1413), İsa Çelebi (öl. 1410) ve iki kadına ait olmak üzere toplam beş adet sanduka vardır

  YILDIRIM CAMİİ

  Yıldırım Külliyesi’nin merkez yapısı olan Camii, Yıldırım ünvanıyla bilinen Sultan I. Bayezid tarafından 1390-1395 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami; diğer müştemilatlarla birlikte eğimli bir araziye kurulmuş külliyenin en tepesinde yer almaktadır.

   “⊥”  plânlı (tabhâneli, zâviyeli) camilerden olan yapının, son cemaat yerindeki ayakları ve bunları birbirine bağlayan, Bursa kemerleri mermere benzeyen kesme taşla örülmüştür. Osmanlı mimarisinde “Bursa kemeri” olarak literatüre geçmiş olan kemer şekli ilk kez bu camide ortaya çıkmaktadır.

  Simetrik bir plana sahip olan camide, kubbeler ile örtülü son cemaat yerinden girildiğinde, dinlenme mekânları (tabhâne), buradan da iki büyük kubbe ile örtülü asıl ibadet mekânına geçilmektedir. Yapının çeşitli yerlerinde çini işlemeler, mukarnas süslemeleri ile caminin güneydoğu ve güneybatı yönündeki odalarında geometrik motiflerle bezeli ocaklığı bulunan alçı duvar vardır.

  Caminin orijinal minareleri, 1855 depreminde yıkılmış, 1963 yılında binadan ayrı olarak bir minare yapılmıştır. 2011 yılında ise yıkılan minareleri aslına uygun olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmiştir.

  YILDIRIM MEDRESESİ

  Külliye bütününde yaptırılmıştır. Dikdörtgen plan formunda revaklı bir avlu etrafında dizilmiş yirmi oda ve eyvan şeklinde açık bir dershaneden oluşur. Köşe odaları ikişer diğer odalar birer pencereli ve ocaklıdır.

  Avlunun ortasında bir havuzu vardır. Ön cephe kesme taş, yanlar moloz taş ve tuğladandır. Günümüzde dispanser olarak hizmet vermektedir.

  YILDIRIM DARÜŞŞİFASI

  1390-1394 yıllarında Yıldırım Bayezid tarafından meyilli bir arazi üzerine inşa edilen yapı bu özelliği ile dikkat çekicidir Külliyenin biraz uzağında kalan yapının revaklı bir avlu etrafında 21 odası, girişin sağ ve solunda iki mutfak, bir eczane, iki tabip odası ve ortada bir yemekhanesi vardır. Yapı Osmanlı'nın ilk hastanesi vasfım taşımaktadır. Dikdörtgen planlı olan yapı iki eyvanlı, revaklı avlusu ve etrafında sıralanmış odalar ile bir bütündür. Bahçenin iki tarafında 10'ar oda bulunmaktadır. Yapı içerisine kaplanan çiniler 1911 yılına değin varlığını korumuştur. Birçok kez tamir gören Darüşşifa uzun süre harabe olarak kalmış, yakın zamanda restore edilerek günümüzde göz hastanesi olarak hizmete sokulmuştur.

  YILDIRIM HAMAMI

  Külliye bünyesinde yaptırılan, ufak görünümlü olan yapı, moloz taşı ile inşa edilmiş olup bölümlerinin üzeri küçük kubbeler ile örtülüdür. 1605 ve 1671 yıllarında onarım gören yapı günümüzde şahıs malı olmakla birlikte depo ve değişik amaçlarda kullanılmaktadır.

  YILDIRIM İMARETİ

  Günümüzde mevcudiyetini koruyamayan imaret, şu anki ilköğretim okulunun bulunduğu alanda inşa edilmişti.

   

  Açılış Saatleri:

  Kış Dönemi: 08.00-18.00

  Yaz Dönemi: 08.00-20.00

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Müze Adı : Sultan Yıldırım Bayezid Külliyesi
  Adres : Yıldırım, 3. Amaç Sk. No:2, 16350 Yıldırım / BURSA
  Telefon :
  Whatapp :
  E-Posta : bursamuze@bursa.bel.tr
  Sorumlu Kişi : Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi Sorumlusu

  ZİYARET BİLGİLERİ

  Bursa Müze, bünyesinde yer tüm müzelerimiz Pazartesi günleri kapalıdır. 1 Ocak’ta ve dini bayramların ilk günlerinde  kapalı olup bunlar dışında resmi tatillerde açıktır.

   

  Salı - Pazar

  11:00 - 19:00

  Salı - Pazar

  11:00 - 19:00

   

  Güvenli bir ziyaret için Arter binasında alınan tedbirleri ve bu dönemde uygulanan ziyaret kurallarını görüntülemek için tıklayın.


  • Perşembe günleri sergi girişleri tüm ziyaretçiler için ücretsizdir.
  • Sergi girişi, engelli ziyaretçinin refakatçisi için de ücretsizdir.
  • Sergi giriş bileti, tüm galerileri kapsar.
  • Bursa Müze binasının Kütüphane, Kitabevi, Bistro by Divan alanlarına, kamuya açık etkinliklere ve Galeri 0'daki sergiye giriş için bilet gerekli değildir.

   

  NASIL GİDERİM?

  Servis ve Ulaşım

  Bursa Müze'ye Osmangazi dışından gelmek isteyenler düzenli işleyen servis araçlarıyla ulaşabilirsiniz.


   
  Toplu Taşıma

  Bursa Müze, Merinos metro istasyonu Gezi çıkışına ve Osmanbey metro istasyonu Pangaltı/Dolapdere çıkışına 10-15 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor.  Müzeye Yakın Otoparklar

  Müzelere aracınızla gelmeniz durumunda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi otoparkını (AKKM Otoparkı) kullanabilirsiniz. Açık ve kapalı şekilde iki tür otoparkın yanı sıra VIP girişler için özel otopark alanıda mevcuttur.


Bunu Paylaş:
Sultan Yıldırım Bayezid Külliyesi ziyaretler için hemen rezervasyon yapabilir veya ziyaretinizi planlayabilirsiniz.

DİĞER MÜZELERİMİZ